Tijdens vijf lesavonden wordt een volledig overzicht gegeven van de regels van de vennootschapsbelasting.
De uiteenzetting gebeurt aan de hand van een zeer uitgebreide slideshow (ongeveer 1.500 slides) en de deelnemers krijgen bovendien gratis een handboek ter beschikking.
Het is een goede gelegenheid zowel voor de meer ervaren beroepsbeoefenaars van de boekhouding,
accountancy en fiscaliteit om hun kennis […]