De in deze website opgenomen informatie vormt slechts een louter informatieve en algemene bespreking. De informatie kan in geen geval als (juridisch) advies worden beschouwd. Er wordt geen garantie verstrekt dat de informatie foutloos is. De gebruiker dient zodoende de teksten en de verwijzingen te gebruiken op eigen risico en verantwoordelijkheid, waarbij de gebruiker wordt aanbevolen niet op basis van (alleen) deze informatie te handelen zonder eerst zelf een brede context onderzocht te hebben en de gegevens te hebben geverifieerd, en/of juridisch advies te hebben ingewonnen.

Het gebruik van de website creëert geen band tussen de gebruiker en BAB-BKR Antwerpen. BAB-BKR Antwerpen kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, uit welke oorzaak ook, van welke aard dan ook aangaande het gebruik van de informatie. De website en de daardoor verstrekte informatie mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en aangewend. Elk ander gebruik is verboden.

BAB-BKR Antwerpen is niet verantwoordelijk voor de inhoud op externe websites die via deze site of een link te bereiken zouden zijn.

De Raad van BAB-BKR Antwerpen