• 21 september 2020
    20:00 - 20:30

Op de bijzondere algemene vergadering die gehouden werd op 31/08/2020 waren onvoldoende leden aanwezig om het verplichte aanwezigheidsquorum te behalen. Daarom doen wij een nieuwe oproeping voor de bijzondere algemene vergadering die gehouden zal worden op maandag 21/09/2020.
Er worden geen attesten afgeleverd voor deelname aan deze vergadering, bij gebrek aan een academische zitting.

Agenda bijzondere algemene vergadering 21/09/2020 | 20u – 20u30:

  • Aanvaarding van de inbreng om niet van een algemeenheid door de verenigingen zonder winstoogmerk “YOUNG-BAB-BKR” (inbrengende vereniging 1), “Belgische Kamer van Rekenplichtigen” (inbrengende vereniging 2), “B.A.B.-Antwerpen” (inbrengende vereniging 3) en “BKR O & V” (inbrengende vereniging 4), hierna genoemd de “inbrengende verenigingen”, ten voordele van de vereniging zonder winstoogmerk “BAB-BKR Antwerpen”, hierna genoemd de “verkrijgende vereniging”, na kennisne­ming van het omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur van elk van de inbrengende verenigingen, opgesteld in toepassing van artikel 13:10. juncto artikel 12:94,§ 2, 1e lid WVV; vaststelling van de overdracht van het gehele vermogen en alle eraan verbonden activa en passiva van de inbrengende verenigingen ten voordele van de verkrijgende vereniging, waarbij  de handelingen gesteld door de inbrengende verenigingen met ingang op 1 januari 2020 (0.00 uur) boekhoudkundig zullen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vereniging.
  • Voorstel om de statuten van de vereniging aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de vereniging zonder winstoogmerk (afgekort VZW).
  • Vaststelling van het adres van de zetel en beslissing om de aanduiding van het adres in de statuten te schrappen; vaststelling van het e-mailadres en de website van de vereniging.
  • Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vereniging.
  • Opdracht aan de notaris om de nieuwe tekst der statuten neer te leggen.
  • Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten.

Deze bijzondere algemene vergadering zal doorgaan in De Stroming (Nationalestraat 111 in Antwerpen). Voor de praktische organisatie ervan vragen wij u om uw inschrijving of uw volmacht te bezorgen via mail vóór 16/09/2020.

Bijlagen bij BAV:

Omstandig verslag bestuursorganen.pdf
Ontwerp nieuwe statuten BAB-BKR Antwerpen.pdf
Voorstel van inbreng om niet.pdf
Volmacht.pdf

U dient ingelogd te zijn om dit te kunnen downloaden.

 

Venue:  

Venue Website:

Adres:
Nationalestraat 111, Antwerpen, Antwerpen, 2000, Belgium

Description:

Nationalestraat 111
2000 Antwerpen

Vergadercentrum De Stroming is een open huis met een sociale visie. Het is een wat verborgen, maar gegeerde plek, centraal gelegen maar gemakkelijk bereikbaar.