• 17 oktober 2018
    19:30 - 22:00

Young BAB-BKR en BAB-BKR Antwerpen stellen voor:

Kick off: de toekomst van de boekhouders en accountants

Documenten voor deze vormingsavond, u dient ingelogd te zijn om deze te downloaden:

De toekomst van de boekhouder en accountant staat onder druk. Algemeen wordt aangenomen dat daar waar onze taak vroeger eindigde bij het opstellen van de jaarrekening, dat naar de toekomst toe het begin van de dienstverlening zal zijn. Algemeen wordt aangenomen dat de adviespraktijk van de boekhouder en accountant aan belang zal toe nemen. Tevens krijgen de beroepsbeoefenaars ook door de wetgever steeds meer taken toegewezen.

Zoals u reeds weet zijn de beroepsinstituten naarstig aan het werk om de fusie tot een goed einde te brengen. Deze fusie staat al lang op de agenda, maar ze is nu meer dan ooit nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de ingrijpende wijzigingen binnen onze beroepen, en om de startende en toekomstige beroepsbeoefenaars een goede toekomst te kunnen bieden.

Om ons meer te kunnen concentreren op de taken waarover het écht gaat, namelijk op een kwalitatieve manier adviezen verstrekken en om onze klanten op een correcte manier inzage te verschaffen in de cijfers, hebben we vandaag de dag gelukkig een groot aantal technische middelen ter beschikking die ons tijd kunnen besparen in de verwerking van de informatie. Ook deze technische middelen ondergaan grondige wijzigingen in een sneltreinvaart. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommigen onder ons door het bos de bomen niet meer zien. Toch is het van groot belang om het nut van de nieuwe technologieën te zien en om er dan ook gebruik van te maken.

Aangezien het voorgaande ons allen, maar ook de jonge mensen die binnenkort onze collega’s zullen worden, enorm aanbelangt, organiseren wij dit gratis evenement voor alle Antwerpse beroepsbeoefenaars, maar ook voor de studenten en voor de docenten van de richting Accountancy-Fiscaliteit van KDG.

Met trots kunnen we u dan ook melden dat de heer Bart Van Coile, de ondervoorzitter van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten, ons toegezegd heeft om u over het voorgaande een uiteenzetting te geven. Aansluitend voorzien wij nog een receptie om nog even te kunnen napraten.

Dit niet te missen event zal plaatsvinden op woensdag 17 oktober 2018 om 19u30 in de grote aula van KDG – Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen. Parkeergelegenheid aan de overkant van de straat.

OPGELET: de plaatsen zijn beperkt, schrijf dus snel in via deze link: https://goo.gl/forms/2nYG0gTvhclgQNZC3

Locatie

Venue:  

Description:
Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen