• 19 maart 2021 - 31 december 2021
    00:00

Naar aanleiding van de fusie tussen het IAB en het BIBF, waarbij het ITAA per 30 september 2020 tot stand is gekomen, was er ook de noodzaak om te komen tot een eengemaakte norm inzake de permanente vorming voor alle gecertificeerde en niet-gecertificeerde accountants en belastingadviseurs.  Hiertoe heeft de ITAA-Raad, op zijn zitting van 1 december 2020, een nieuwe norm inzake permanente vorming goedgekeurd.  Deze norm is op 1 januari 2021 in werking getreden en is van toepassing op alle ITAA-leden.

Tijdens dit webinar gaat Rolf Declerck (lid van de Raad en Voorzitter van de Commissie Kwaliteitstoetsing), die tevens mee deel heeft uitgemaakt van de werkgroep die de nieuwe norm inzake permanente vorming heeft uitgewerkt, in op volgende zaken:

  • Het belang van permanente vorming voor alle ITAA-leden
  • De totstandkoming van de nieuwe norm permanente vorming n.a.v. de inwerkingtreding van het nieuwe Instituut
  • De voornaamste wijzigingen van deze nieuwe norm
  • Toekomstige ontwikkelingen: de lancering van een nieuw digitaal platform inzake permanente vorming

Spreker: Rolf Declerck | lid van de Raad en Voorzitter van de Commissie Kwaliteitstoetsing ITAA
Attest: 1 uur

 

 

Document voor dit webinar:

Nieuwe norm permanente vorming ITAA.pdf

U dient ingelogd te zijn om dit te kunnen downloaden.

 

BAB-BKR Kennismanagement is erkend door het ITAA als (e-)vormingsoperator onder het nr.: B0716/2020-09.

Venue:  

Description:

Surf naar www.learn-on-web.be en ontdek de webinars in onze online school BAB-BKR Academy!

Contacteer ons via secretariaat@bab-bkr.be voor meer info.