• 19 december 2019
    19:30 - 22:00

Spreker: Peter Van Rompaey

Document voor deze vormingsavond:

Onze economie evolueert meer en meer in een internationale richting. Gevolg is dat fiscale vragen steeds meer vanuit een internationaalrechtelijk standpunt moeten worden beoordeeld, rekening houdende met meerdere fiscale wetten en regels.
Ook cijferberoepers worden meer en meer met dossiers geconfronteerd waarin internationale fiscale aspecten vervat zijn. Een basiskennis van het internationale fiscale recht is dan ook vereist om dergelijke dossiers te kunnen benaderen.
Het seminarie “Praktische inleiding tot het internationale fiscale recht voor cijferberoepers” helpt de cijferberoepers om een eerste inzicht ter verwerven.
Aan de hand van een presentatie van een 250-tal slides, geeft de docent overzicht van de belangrijkste aspecten inzake internationale fiscaliteit.
In een dubbelbelastingverdrag spreken staten af hoe de heffing van hun belastingen op elkaar wordt afgestemd met als voornaamste doel het voorkomen van internationale dubbele belasting én het ontgaan van belasting. Belastingverdragen zijn deel van het belastingrecht en meer in het bijzonder van het internationale belastingrecht. België heeft met circa honderd landen een belastingverdrag gesloten.

Aan de hand van de bespreking van dit verdrag komen onder meer volgende onderwerpen aan bod:
– Wie kan beroep doen op een dubbelbelastingverdrag?
– Wie kan als fiscaal inwoner worden beschouwd?
– Wanneer bestaat er een vaste inrichting in de andere Staat en ben ik daar belastbaar?
– Waar worden onroerende goederen belast?
– Waar wordt ondernemingswinst belast?
– Hoe worden dividenden, interesten en royalty’s belast?
– Welke Staat mag meerwaarden belasten?
– Waar worden bezoldigingen en inkomsten uit vennootschapsleiding belast?

Venue:  

Venue Website:

Adres:
Nationalestraat 111, Antwerpen, Antwerpen, 2000, Belgium

Description:

Nationalestraat 111
2000 Antwerpen

Vergadercentrum De Stroming is een open huis met een sociale visie. Het is een wat verborgen, maar gegeerde plek, centraal gelegen maar gemakkelijk bereikbaar.