• 29 juli 2021 - 31 december 2021
  00:00

Uw jaarlijkse PB update waarin fiscaal expert Pieter Debbaut volgende topics behandelt:

De fiscale gevolgen van de (vele) corona-maatregelen voor zelfstandigen en particulieren. Op volgende veel gestelde vragen worden antwoorden gegeven:

 • Zal een werknemer die tijdelijk ‘corona’-werkloos is geweest, nog veel belasting moeten bijbetalen?
 • Hoe worden de uitkeringen in het kader van het crisis-, relance- of klassiek overbruggingsrecht belast?
 • Zijn de gewestelijke en lokale corona-premies belastbaar?
 • Mijn studerende zoon of dochter heeft in 2020 veel meer uren studentenarbeid gepresteerd. Is hij/zij nog fiscaal ten laste?
 • Wat is de impact van de corona-maatregelen op de opbouw van mijn aanvullende pensioen van de 2e pijler (IPT, VAPZ en POZ)?

De andere corona-maatregelen: o.a. het fiscaal regime van in 2020 betaalde corona-giften, van belasting vrijgestelde overuren, de Tax Shelter voor ‘getroffen’ ondernemingen, de consumptiecheques, de belastingvrije thuiswerkvergoeding, de ‘verhoogde’ investeringsaftrek, de voorafbetalingen voor aj. 2021, de terugname van de carry back …

Andere niet-corona gerelateerde wijzigingen:

 • De ‘bevriezing’ van fiscale federale grensbedragen
 • Personen ten laste die minstens 65 jaar zijn én zorgbehoevend: extra voorwaarde vanaf aj. 2022
 • De aangifte van buitenlandse onroerende goederen voor aj. 2021 en volgende (nieuwe regeling)
 • Voordelen alle aard en bedrijfswagens
 • De aftrekbaarheid van autokosten
 • Federale en gewestelijke belastingverminderingen: wijziging m.b.t. de kinderopvangkosten, giften en dienstencheques
 • Gewestelijke belastingkredieten: de versterking en versoepeling van de Vlaamse winwinlening en Waalse ‘coup de pouce’-lening en de invoering van de Vlaamse vriendenaandelen en de Brusselse proxi-lening
 • De nieuwe regeling voor verenigingswerkers en inkomsten uit de deeleconomie
 • Een nieuwe belastingvermindering voor ‘kwijtgescholden’ huur

Andere belangrijke topics:

 • Het voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA): aandachtspunten
 • Kinderen ten laste van feitelijk samenwonenden
 • De fiscale co-ouderschapsregeling: voor- en nadelen
 • De combinatie/cumulatie van het federaal langetermijnsparen en gewestelijke Vlaamse (geïntegreerde) woonbonus
 • Een pandwissel of hypotheekoverdracht en behoud van de Vlaamse (geïntegreerde) woonbonus: wat zijn de mogelijkheden

Spreker: Pieter Debbaut
Hoofd- en eindredacteur Belastinggids | Fiscaal adviseur Liantis | Docent Fiscale Hogeschool 

Attest: 4 uur

Document voor dit webinar:

Ppt seminarie update PB (2).pdf

U dient ingelogd te zijn om dit te kunnen downloaden.


BAB-BKR Kennismanagement is erkend door het ITAA als (e-)vormingsoperator onder het nr.: B0716/2020-09.

Venue:  

Description:

Surf naar www.learn-on-web.be en ontdek de webinars in onze online school BAB-BKR Academy!

Contacteer ons via secretariaat@bab-bkr.be voor meer info.