• 29 maart 2018
  19:30 - 22:00

Sprekers: Robbie Tas, Anneleen Steeno

Documenten voor deze vormingsavond : Vennootschapsrecht (pdf)

U moet ingelogd zijn om deze documenten te kunnen downloaden.

De hervorming van ons ondernemings- en vennootschapsrecht kent volgende krachtlijnen:

 • Afschaffing van een aantal vennootschapsvormen en behoud van slechts behoud van vijf vennootschapsvormen: de maatschap, de VOF/CommV, de BV(BA), de CV(BA) en de NV
 • Afschaffing van het kapitaal in de BV(BA) en invoering van alternatieve regels van schuldeisersbescherming.
 • Grondige flexibilisering van de regels in de BV(BA), met afschaffing van heel wat dwingende regels, o.m. inzake de verdeling van de winstrechten, stemrechten, overdracht van aandelen enz. en invoering van de mogelijkheid om uit te treden ten laste van het vennootschapsvermogen.
 • Evenzeer grondige bijsturing van de regels in de NV, met onder meer mogelijkheid tot betere ontslagbescherming voor het bestuur, mogelijkheid tot het oprichten van een eenpersoons-NV enz.
 • Vereenvoudiging van de regels bij vereffening.
 • Wettelijke beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders.
 • Afschaffing van het verbod voor VZW’s om in hoofdzaak commerciële activiteiten te ontwikkelen en mogelijkheid VZW’s failliet te verklaren. De mogelijkheid winst uit te keren wordt het enig criterium van onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen
 • Overstap van werkelijke zetelleer naar statutaire zetelleer(vrije keuze van het toepasselijk vennootschapsrecht).
 • Het verenigings- en stichtingsrechtwordt geïntegreerd in één Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Locatie

Venue:  

Venue Website:

Adres:
Nationalestraat 111, Antwerpen, Antwerpen, 2000, Belgium

Description:
Nationalestraat 111 2000 Antwerpen Vergadercentrum De Stroming is een open huis met een sociale visie. Het is een wat verborgen, maar gegeerde plek, centraal gelegen maar gemakkelijk bereikbaar.