Grondige snelcursus vennootschapsbelasting 2021

8 en 22 februari – 1, 8 en 15 maart 2021
LIVE webinars 

Spreker Yves Verdingh
Head of Tax BNPP Fortis en prof. Fiscale Hogeschool 

Tijdens vijf lesavonden wordt een volledig overzicht gegeven van de regels van de vennootschapsbelasting. De uiteenzetting gebeurt aan de hand van een zeer uitgebreide slideshow (ongeveer 1.500 slides). Het is een goede gelegenheid zowel voor de meer ervaren beroepsbeoefenaars van de boekhouding, accountancy en fiscaliteit om hun kennis op te frissen als voor de stagiairs ter voorbereiding van de ITAA toelatingsexamens.

De opdeling van de lessen is als volgt:

Lesavond 1 : Inleiding, toepassingsgebied en eerste deel van de belastbare gereserveerde winst

Lesavond 2 : Vervolg van de belastbare gereserveerde winst en de vrijgestelde gereserveerde winst

Lesavond 3 : Verworpen uitgaven

Lesavond 4 : De uitgekeerde dividenden en de uiteenzetting van de winst

Lesavond 5 : De verschillende fiscale aftrekken (dbi, notionele interestaftrek, verliezen enz) en de aanslag geheime commissielonen.

Start:
18u00
Einde: 
20u00

Prijs:
Deelname bedraagt 500,00€ excl. btw. Per bijkomende deelnemer van hetzelfde kantoor: 450,00€ excl. btw

Betaling via de KMO Portefeuille of subsidie via Liberform is mogelijk.
Meer info hierover en hoe aan te vragen kan u terugvinden op de website van de KMO portefeuille en Liberform.

Inschrijven kan u via het inschrijvingsformulier hieronder.

Inschrijvingsformulier grondige snelcursus VenB 2021.pdf

Gelieve dit formulier per mail terug te bezorgen aan secretariaat@bab-bkr.be. U ontvangt vervolgens de factuur en na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief. Indien u gebruik maakt van de KMO-Portefeuille doet u de steunaanvraag meteen bij ontvangst van de factuur.