Beste leden,

De voorbije weken waren voor iedereen bevreemdend. Van de ene dag op de andere werd telewerk de norm, wat zonder twijfel een van de belangrijkste maatschappelijke disrupties van de laatste decennia was. Gelukkig bevinden wij ons in een sector die de laatste jaren sterk heeft ingezet op digitalisering zodat het, weliswaar met de nodige last-minute aanpassingen, mogelijk bleef om actief te blijven. Als we deze crisis hadden moeten aanvatten met de technologische middelen van pakweg 10 jaar terug dan hadden we er helemaal anders voorgestaan…

Nu de eerste storm stilaan is gaan liggen en het er niet naar uitziet dat wij de seminaries in de Stroming snel terug kunnen opstarten, hebben we besloten om de volgende periode meer dan ooit in te zetten op webinars. Zo kunnen we ons engagement naar jullie toe (minimaal 40 uur permanente vorming per jaar) blijven waarmaken, en kunnen we ervoor zorgen dat de seminaries niet allemaal naar de laatste maanden van het jaar verschoven worden.

Aangezien de vereisten voor de webinars die niet live worden uitgezonden anders zijn zullen we daarvoor gebruik maken van ons digitaal leerplatform “BAB-BKR Academy”.
U kan dit terugvinden op https://www.learn-on-web.be.
Ga zeker eens kijken want er staat reeds een gratis webinar klaar over de Corona maatregelen (hiervoor worden geen attesten uitgereikt).
 
De komende periode zullen wij de voorziene seminaries opnemen en ter beschikking stellen op deze site (opgesplitst in delen van ongeveer 1 uur). Voor elk seminarie zullen we na afloop 5 vragen over de inhoud stellen. Dit is een vereiste om een attest permanente vorming te ontvangen.
 
We trachten de aangekondigde seminaries aan te houden  maar mogelijk zal er wel een verschuiving plaatsvinden in de timing (sommige lenen zich minder tot webinar en zullen dan naar het najaar verschuiven). De aankondiging van de “lanceringsdata” (u bent van dan af vrij om in te schrijven) zal gebeuren via de gebruikelijke mailings. We streven ernaar om tegen eind april de eerste seminaries ter beschikking te stellen.
 
Wat betekent dit praktisch:

  • Inschrijven gebeurt via de mailing. U ontvangt een mail met een persoonlijke voucher afhankelijk van uw lidmaatschap.(zie hieronder)
  • U kan nadien aanloggen en via de betaalmodule de voucher gebruiken en desgevallend het saldo betalen (hiervoor krijgt u telkens een factuur). De standaardprijs geldt voor niet leden, de juiste ledenprijs wordt verrekend in de voucher.
  • U krijgt toegang tot het seminarie. Deze toegang is geldig voor 1 week per uur seminarie. (bv. voor de update personenbelasting zal u 4 weken kunnen inloggen omdat dit 4 delen van een uur zijn)
  • De syllabus kan u downloaden vanuit het leerplatform.
  • Om het attest permanente vorming te bekomen moet u slagen in de test.. Deze test kan pas worden afgelegd nadat de delen gevolgd zijn. Indien u niet geslaagd bent kan u de test uiteraard opnieuw afleggen. De test blijft beschikbaar zolang uw periode loopt.
  • Het attest kan worden gedownload.

Deze hele procedure is zeer intuïtief!

We hebben voor dit programma de volgende prijszetting uitgewerkt. Leden die het webinarabonnement hebben afgesloten betaalden reeds de administratieve bijdragen.  Zij kijken gratis naar de aangeboden seminaries. De andere leden kunnen het seminarie volgen mits een administratieve bijdrage van 10 EUR (excl. BTW) per seminarie. Dit is een proratering per webinar (webinar abonnees betalen immers 150 EUR voor 15 sessies).

We voorzien ook in de mogelijkheid voor niet leden om in te schrijven. Zij kunnen dit doen aan 35 EUR (excl. BTW) voor een gepland avondseminarie en 60 EUR (excl. BTW) voor een gepland voormiddagseminarie . Op die manier kunnen uw collega’s ook voldoen aan de vereiste uren permanente vorming. Deze voorwaarden zijn enkel geldig zolang de corona-maatregelen van toepassing zijn. Daarna zullen wij de BAB-BKR Academy verder ter beschikking blijven stellen, maar zullen de vergoedingen voor het “on-demand” bekijken van de webinars MET aflevering van een opleidingsattest aan andere voordelige tarieven aanbieden. Daarover hopen wij u dus zeer spoedig te kunnen berichten, dat betekent dan immers dat de corona-maatregelen opgeheven werden.

Vanuit het IAB/ITAA zijn we in kennis gesteld dat de B uren gelijk worden gesteld aan de A uren en het BIBF telt online vormingen voor het volledig aantal gevolgde uren mee (momenteel tot 30/04/2020).

Wij hopen dat wij via deze weg u kunnen  helpen in het flexibel nakomen van de vormingsplicht.