Voorbereiding schriftelijk en mondeling
bekwaamheidsexamen
stagiairs IAB en BIBF 2019

september – oktober 2019

Wij bieden de stagiairs een praktijksessie aan over het mondelinge en schriftelijke eindexamen :
de laatste rechte lijn naar de titel.

De ervaring leert ons tevens dat tal van stagiairs die geslaagd zijn in de schriftelijke proef van het bekwaamheidsexamen niet onmiddellijk slagen in de mondelinge proef, niet omdat zij niet over de nodige kennis beschikken, maar omdat zij onvoldoende geïnformeerd zijn over het verloop van een dergelijk examen, over de wijze waarop zij zich het best voorbereiden en hoe zij zich moeten gedragen en opstellen tijdens het examen.

Om de stagiairs hierbij te helpen organiseert BAB-BKR Antwerpen een voorbereiding op de voornaamste vakken die op zowel het schriftelijk als het mondeling examen aan bod komen en waarvan in het verleden is gebleken dat ze het grootste struikelblok vormen voor de stagiairs.

Timing
De opleidingen zullen doorgaan in september en oktober 2019, telkens op een maandag- en woensdagavond van 18u30 tot 22u00.

Locatie
Karel de Grote Hogeschool
Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen

Interesse? Bekijk zeker onze folder in bijlage

Folder – Voorbereiding bekwaamheidsexamens stagiairs 2019

Inschrijvingsformulier – Voorbereiding bekwaamheidsexamens stagiairs 2019