BAB-BKR Antwerpen is de Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Bedrijfsrevisoren, Erkende Boekhouders-Fiscalisten, Advocaten en Notarissen.

Wat doet BAB-BKR Antwerpen?

 • We behartigen de belangen van onze leden binnen de beroepsinstituten.
 • We leveren aan onze leden professionele toegevoegde waarde op het gebied van:
  • de ondersteuning van de opleiding en de permanente vorming;
  • de naleving van de deontologische regels die gelden voor het beroep;
  • de bevordering van de onderlinge solidariteit onder de leden, die van een onmiskenbaar belangrijke waarde is.

Wat is een beroepsinstituut?

De beroepsinstituten voor professionals uit de sector Audit, Accountancy en Taxes zijn IBR, IAB en BIBF. Deze instituten

 • organiseren de toegang tot het beroep;
 • regelen het wettelijk toezicht op de opleiding;
 • zorgen voor de organisatie van een permanent korps van specialisten die hun werk uitoefenen met gewaarborgde bekwaamheid, onafhankelijkheid en rechtschapenheid.

Het beroepsinstituut beschermt niet enkel een aantal activiteiten, opdrachten en mandaten, maar ook het voeren van de titel.