De btw-wetgeving is een waar kluwen. Daarbovenop verschijnen er met de regelmaat van de klok arresten van allerhande hoven en rechtbanken. Heel vaak is het onduidelijk welke de concrete impact is voor de Belgische praktijk. Laten we daarom de zaken eens omdraaien en een aantal concrete probleemstellingen belichten vanuit Europees perspectief. Niet theoretisch maar praktisch.

Komen onder andere aan bod :

  • Doorrekening van kosten: er zijn eenvoudigere technieken om de btw-behandeling te bepalen dan degene die we gewoonlijk gebruiken
  • Privé en professioneel gebruik van goederen en diensten: wanneer de aftrek beperken en wanneer niet ? Zijn de standpunten van de fiscus altijd logisch en wettelijk ?
  • Gratis handelingen en btw: wanneer is er een impact en wanneer niet ?
  • Het btw-statuut van vzw’s en het bepalen van hun recht op btw-aftrek: wanneer met/zonder btw factureren en hoeveel btw recupereren
  • Onroerende verhuur: met of zonder btw?
  • ….

We gaan telkens uit van concrete casussen en overlopen de rechtspraak niet exhaustief (“er was eens…”), maar wel vanuit de concrete impact die ze heeft. U zal merken dat er heel wat onderwerpen zijn die niet zijn behandeld in onze nationale beslissingen en circulaires. In deze gevallen kunt u zich rechtstreeks beroepen op de Europese regels.