In dit seminarie wordt ingegaan op recente ontwikkelingen in het vennootschapsrecht (nieuwe wetgeving, rechtspraak en rechtsleer), met een bijzondere aandacht voor die aspecten die interessant zijn voor de praktijk van de beoefenaar van een financieel of economisch beroep.

Onder meer de volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • Omzetting van de Jaarrekeningrichtlijn 2013 (in werking getreden vanaf 1 januari 2016): nieuwe drempels voor KMO’s (kleine vennootschappen – microvennootschappen), belang voor o.m. omvang jaarrekening, opstellen jaarverslag
 • Recente rechtspraak rond aansprakelijkheid van aandeelhouders en bestuurders
 • Garanties bij overnameovereenkomsten: aandachtspunten bij de redactie van overnameovereenkomsten; mechanismen inzake schade en schadevergoeding: recente rechtspraak
 • Concurrentie en concurrentiebeding
  Nietigheid verbod/beperking concurrentiebeding: nieuwe cassatierchtspraak
  Geldigheid van contractuele beperkingen op concurrentievrijheid
  – Concurrentiebeding na overdracht/inbreng handelszaak
 •  Geschillenregeling binnen vennootschappen (uittreding – uitsluiting): recente ontwikkelingen rond de prijsbepaling, verhouding tot ontbinding of faillissement…
 • Hervorming van het vennootschapsrecht: stand van zaken inzake de grote hervorming van het vennootschapsrecht die wordt voorbereid door de minister van justitie i.s.m. het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht, waaraan Robbie Tas actief meewerkt.

Opvallende nieuwigheden die in de pipeline zitten, betreffen onder meer:

–       afschaffing van een aantal vennootschapsvormen

–       mogelijkheid om een eenhoofdige NV op te richten

–       mogelijk van statutaire bestuurders in de NV

–       volledige afschaffing van het kapitaal in BVBA en CVBA – nieuwe regels voor uitkeringen